Oudercomité

Met het oudercomité vertegenwoordigen we de ouders als groep bij de schooldirectie, de leraren en de inrichtende macht van de school. Door overleg met de school willen we van dichtbij de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen volgen en bevorderen. We willen vooral een vertrouwensband scheppen tussen de ouders en de school.

Wat doen we?

Een belangrijk project van het oudercomité is het verzekeren van de mobiliteit van alle leerlingen. Zo co-financiert het oudercomité het busvervoer bij klassikale uitstappen.

Op deze manier ondersteunen wij ook socio-culturele activiteiten. We geven ook financiële steun bij bos- en rivierklassen. Voorts proberen we bij te springen waar nodig: b.v. bij de aankoop van materiaal voor het kleuterturnen, fietsjes voor de kleuterklassen.

Ook springen we geregeld bij om enkele dringende klusjes op te knappen in school. Tweemaal per jaar organiseren we zelfs een karweiweekend om enkele prangende problemen in orde te maken (hulp is altijd welkom).

Hoe gaan we te werk?

Om alles gefinancierd te krijgen organiseert het oudercomité heel wat activiteiten. Via onze activiteitenkalender (zie schoolkrantje) blijft u steeds op de hoogte van het nabije programma. Wilt u als ouder iets persoonlijks bij het oudercomité melden, dan kunt u dit steeds doen via oudercomitedelenaard@gmail.com of bij de voorzitter Bart Dumez. Discretie verzekerd!

Praktisch

Het oudercomité overlegt maandelijks met de school. Wenst u een opmerking te maken of een vraag te stellen, dan kan dit via onze ideeënbus aan de schoolpoort of door te klikken op de digitale ideeënbus.

Interesse in het OC? Als freelance medewerker? Als vast lid van ons team?
Contacteer onze voorzitter Bart Dumez!

Bart Dumez
0478 23 20 37
oudercomitedelenaard@gmail.com

Huren materiaal

Bart Dumez
verhuurocdelenaard@gmail.com
0478 23 20 37

Gwenny Devos
verhuurocdelenaard@gmail.com
0486 57 05 21


Prijslijst downloaden