Circusvoorstelling uitwijken

19 september 2023

Binnen de organisatie van uitwijken mochten we met de klas naar een circusvoorstelling gaan op Cathemgoed.

Het duo à deux mètres toonde een boeiend samenspel van acrobatie.