Nieuws uit de schoolraad

9 oktober 2018

De schoolraad staat weer in de startblokken.

Nu onze kinderen en hun nieuwe juf of meester alweer flink aan elkaar vertrouwd zijn geraakt staat ook de schoolraad klaar in de startblokken voor een schooljaar vol nieuwe uitdagingen.

De leerlingen van het 6deen 5deleerjaar vertrokken vandaag met een valies vol goede moed op hoogteklassen. Het domein Massembre te Heer kent al lang geen geheimen meer voor de juffen, toch blijft het ook voor hen wellicht jaarlijks een nieuw avontuur.

Beste mama’s en papa’s wees gerust, op vrijdag avond komt uw kleine spruit niet alleen thuis met een hoopje vuile was, de berg levenswijsheid en kennis die ze verzamelen in deze korte week is vele malen groter. Daarenboven kunnen ze deze ervaring nooit verliezen, wat misschien wel is gelukt met hun handdoek of  hun t-shirt.

De opgedane kennis komt er niet allen door de natuur in te trekken en ééns even weg te zijn uit de vertrouwde omgeving maar ook door 24u/24u met elkaar op te trekken. Rekening houden met elkaars sterke en minder sterke kanten, zorg dragen voor elkaar, zodat iedereen gelukkig door het leven kan gaan.

Net zoals onze kinderen jarenlang hebben uitgekeken naar het avontuur van de hoogteklassen zo kijken wij, leden van de schoolraad, uit naar de eerste schoolraadvergadering die zal doorgaan in het tweede deel van deze maand. Tijdens deze schoolraad vergaderingen trachten we met alle geledingen te werken aan een school die niet alleen zorgt voor het overbrengen van de kennis, maar ook oog heeft voor het welbevinden van onze kinderen.

Alle ouders kunnen indien gewenst steeds contact opnemen met de voorzitter van onze schoolraad.