Bezoek aan het beroepenhuis

28 januari 2020

De leerlingen van het zesde zijn volop bezig met de overstap naar het secundair.

We startten deze spannende periode met een infoavond. We brachten bezoekjes aan een technische school en onze eigen secundaire school. De kinderen werken in het boekje ‘Op stap naar het secundair’. Vandaag brachten we een bezoek aan het beroepenhuis. De leerlingen konden kennis maken met een breed gamma aan beroepen.