Nieuws uit de schoolraad

28 april 2019

Een afscheid sluit geen deuren, maar opent steeds nieuwe deuren.

Voor Bart Dumez is op zondag 28 april alvast een nieuwe deur geopend, de deur van het “voorzitterschap OC De Lenaard”.  Als opvolger van Matthias Devisch neemt Bart voortaan samen met zijn bestuur de touwtjes in handen voor een verder goede OC organisatie. Zijn vuurdoop, de jaarlijkse organisatie van het grote schoolfeest van zondag ll. heeft Bart al zeker goed doorstaan!

De leden van de schoolraad wensen Bart dan ook verder veel succes toe in zijn voorzitterschap!

Weldra zwaait Rune af in het lager onderwijs en hierdoor stopt voor Matthias en Sylvie een tijdperk van schoolgaande kinderen in onze school. Het dorp- en verenigingsleven zit te diep in Matthias geworteld opdat de deur tussen Matthias en De Lenaard dicht zou vallen.

De leden van de schoolraad willen Matthias bedanken voor zijn jaren OC voorzitterschap en inzet voor onze school!

Aan onze kinderen geven we soms de wijze raad, “niemand is volmaakt”,  “al doende leert men”, “ met vallen en opstaan” en “laat je niet uit je lood slaan”. Dit advies telt echter niet alleen voor onze kinderen maar ook voor onszelf, volwassenen, die iets ondernemen zoals het engagement van Bart.

Wij hopen steeds dat onze kinderen de kennis die ze opgedaan hebben binnen onze school gebruiken in hun verdere leven. Hopelijk kan Matthias, de ervaring van het voorzitterschap ook gebruiken in zijn andere engagementen. Het zou leuk zijn hierdoor de school nog sterker in het sociale netwerk van het dorp te integreren.

Matthias, bedankt  voor uw jarenlange, belangenloze inzet!

Bart, bedankt voor het opgenomen engagemant, succes!

 

Desrumaux Yves